วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543

"If hard work made you rich – the slaves would have been the richest." - Anonymous

This Is The Oldest Page


EmoticonEmoticon