วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2545

ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ ด้วยต้นทุนแม้น้อย เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น - พุทธศาสนสุภาษิต


EmoticonEmoticon