วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2545

"Never underestimate the power of stupid people in large groups" - George Carlin


EmoticonEmoticon