วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ฟรีดิช นิชเช่ ทำผมอึ้ง !!

Tags

หนังสือ พระเจ้าตายแล้ว หน้า 106

การแต่งงานและเด็ก

ข้ามีคำถามเฉพาะท่าน-ภราดรแห่งข้า. ข้าตั้งคำถามนี้ดุจสายดิ่งที่ขว้างลงในวิญญานเพื่อหยั่งรู้ว่ามันลึกเพียงใด.

ท่านยังหนุ่มและปรารถณาการแต่งงานและเด็ก. แต่ข้าขอถามท่านว่า-ท่านคู่ควรแก่การมีบุตรแล้วหรือ?

ท่านคือผู้ชนะ, ชนะตน, เป็นนายเหนือประสาทสัมผัสของตน, และเป็นราชาแห่งคุณธรรมของตนแล้วหรือ?

...


EmoticonEmoticon