วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ยี่สิบแปด มิถุนายน สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่

Tags

เป้าหมายในชีวิต ไม่ได้ต้องการให้ใครยอมรับความสำเร็จของผม แต่ต้องการให้ "ไม่มีใครกล้าปฎิเสธความสำเร็จของผม"

28/06/2554 0:35 น"


EmoticonEmoticon