วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หนังสือที่ผมอ่านตอนเรียนปี 1

หนังสือที่ผมอ่านตอนปี 1 ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมเลยก็คือ

1. เดินสู่อิสระภาพ เขียนโดย อ.ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
ตอนนั้นเป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ที่นักศึกษาทุกคนที่เข้าเรียนปี 1 ต้องอ่าน เป็นการบังคับ แต่ผมก็ชอบมาก
อ่านจบก่อนสอบมิดเทอม (เพราะออกข้อสอบมิดเทอม)

ผมเป็นคนสุดโต่ง

ไม่ได้เขียนมานาน มาเขียนวันนี้เพื่อระบายความรู้สึก ความเป็นตัวเอง

ผมรู้สึกว่าผมเป็นคน "สุดโต่ง" รู้สึกมานานแล้วว่าเป็นคนแบบนี้ แต่มองเห็นแต่ข้อดีของมัน

โดยคิดว่า คนที่มีความคิดสุดโต่ง จะสามารถทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้ เพราะถ้าตั้งใจทำอะไร มีความคิดอะไร

ก็จะคิด คิดไม่เลิก ไม่หยุด ไม่ยอมแพ้ อะไรประมาณนี้