วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เพลง จากลานโพธิ์ถึงภูพานคำร้อง/ทำนอง: วัฒน์ วรรลยางกูล และสุรสีรห์ ผาธรรม
เรียบเรียง: วงดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"สักวัน คนเลวต้องรับกรรม สิ่งที่ทำ ต้องสนองสู่ตนและครอบครัว"


EmoticonEmoticon