วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

My Services

Tags
Nothing

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

เว็บโน้ตขลุ่ย

http://norpai.com/ หามานาน แหม่

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

“Goals are dreams with deadlines.” - Anonymous

Nobody plan to fail but they fail because they don’t plan. - Anonymous

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

เว็บรวม Theme Wordpress

มีทั้งฟรี และเสียเงิน

http://mythemeshop.com/

ตั้งค่า FTP ใน wordpress เพื่อจะได้ไม่ต้องถามทุกครั้งเวลาลง plugin / theme ใหม่

เวลาที่เราอัพเดต หรือติดตั้ง Plugin ตัวใหม่ เราต้องคอยมาใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ FTP เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ แต่ถ้าเราไม่อยากจะต้องมากรอกข้อมูลเหล่านี้ตลอดเวลา ให้เข้าไปแก้ไขที่ File wp-config.php โดยเพิ่ม Code นี้เข้าไปนะครับ

define('FTP_HOST', 'ชื่อ Host ที่เราใช้ หรือจะใส่เป็น localhost ก็ได้');
define('FTP_USER', 'ชื่อ Username ที่ใช้');
define('FTP_PASS', 'Password ที่ใช้สำหรับ FTP นี้');
define('FTP_BASE', 'path ของ FTP ตัวอย่างเช่น /public_html/');


แค่นี้เวลาอัพเดต หรือติดตั้ง Plugin ตัวใหม่ เราก็ไม่ต้องคอยมากรอกข้อมูลเหล่านี้แล้ว

ที่มา: http://rabbitinblack.com/2012/02/wordpress-ftp/