วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

Nobody plan to fail but they fail because they don’t plan. - Anonymous


EmoticonEmoticon