วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Shut Up And Take My Money

shut up and take my money

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Factory Images for Nexus Devices

เลือกดาวโหลดได้ที่ https://developers.google.com/android/nexus/images