วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

มึงไส้แห้งเพราะมึงกระจอกไง ไอ้เหี้ย - อ.เฉลิมชัย

Tags
อยากยิ่งใหญ่ ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

ดูทีวีออนไลน์

Tags
รวมลิงค์ดูทีวีออนไลน์ไว้ เวลาจะดูทีวี จะได้ไม่ต้องวุ่นวายหาอีก แหม่ 

เพลงในความทรงจำ

เพลงบางเพลง ทำให้นึกถึงบางเหตุการณ์มาก...

หรือว่า เราจะจำเหตุการณ์บางช่วงได้ดีมาก (อาจเพราะ เป็นช่วงสำคัญ หรือช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิด [?] หรือ บลาๆๆๆ ฯลฯ)