วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อย่าวางแผนเล็กๆ เพราะมันไม่สามารถที่จะกระตุ้นจิตวิญญาณของมนุษย์ได้


ที่มา: Facebook


EmoticonEmoticon