วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สิ่งที่ผมพร่ำสอนตัวเอง

Tags

สิ่งที่ผมพร่ำสอนตัวเอง


(ภาพประกอบจาก http://lillicarre.blogspot.com/2012/05/teach-teaching-teach.html)
  1. คิดถึงแต่เรื่องที่ต้องการ
  2. อย่าปรุงแต่งความทุกข์
  3. อย่าตัดสินคนอื่น
  4. ขอบคุณสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้
  5. ยินดีกับสิ่งที่มีอยู่
  6. ทำสิ่งที่จะส่งดีในระยะยาว
  7. คิดการใหญ่
  8. ใช้นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จ
  9. ทำเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตมาก ๆ
  10. มีความสุขเสมอ


EmoticonEmoticon