วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เราไม่อาจคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ ๆ จากการกระทำเดิม ๆ

Tags

เราไม่อาจคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ ๆ จากการกระทำเดิม ๆ


เป็นประโยคที่เราชอบมาก และหยิบมาเตือนตัวเองบ่อย ๆ มันเป็นนิสัยทั่วไปของคนเรา ที่คาดหวังให้อะไรต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง อยากให้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ยกเว้นตัวเราเอง ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิด ไม่ยอมเปลี่ยนการกระทำ เอาแต่รอให้คนอื่นเปลี่ยน รอให้อย่างอื่นเปลี่ยน (สังคม เพื่อน ครอบครัว เทรน(?) )

สรุปคือ อะไรต่าง ๆ ก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลง ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนการกระทำของเราเอง ให้มีนัยยะสำคัญพอ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งที่เราต้องการได้


EmoticonEmoticon