วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

เมื่อไว้ผมยาว

Tags

สิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

(รูปตัดเอง)


EmoticonEmoticon