วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ทดลองโพสแบบไม่ต่อ vpn

ถ้าไม่ต่อ vpn ล่ะvpn ต่อแล้วติด ๆ ดับ ๆ มาก จะเล่นทีก็เหนื่อย ถ้าโพสลง blog ได้สะดวก ก็คงดี


EmoticonEmoticon